Dette et tilbud til alle som vil gå på egenhånd og bli litt bedre kjent med ulike bygninger, kunstverk, utsmykkinger og byrom i Hamar sentrum. Løypa starter og avsluttes i Kunstbanken. På et kart er 30 ulike stopp markert med nummer, og en kort beskrivelse følger med. Man kan selv bestemme hvor mye av løypa man vil gjennomføre, hvor man vil ha et lengre stopp og hva man går forbi.

Noen ganger ankommer flere elevgrupper Kunstbanken samtidig, og må dermed vente på hverandre. Kunst- og arkitekturløypa kan da være en aktivitet ledet av læreren for den gruppa som ikke er inne i Kunstbanken. Læreren får kartet og beskrivelsene av «stoppestedene» i resepsjonen i Kunstbanken, og tar ansvar for at gruppa er tilbake i Kunstbanken til avtalt tid.

Mange arkitektoniske stilepoker og kunstneriske uttrykk er representert – og erfaringsmessig har både elever og lærere litt av hvert å fortelle om det man stopper opp for å se på. Alle de ulike utendørs kunstverkene og utsmykkingene er dessuten mulig å oppleve med alle sanser – «bare se men ikke røre» gjelder ikke utendørs!

Last ned Kunst- og arkitekturløpe, eller be om å få den i Kunstbankens resepsjon.