Kunstbanken senter for samtidskunst har i samarbeid med Masovian Museum i Polen, søkt om midler fra det polske kulturprogrammet. I Norge er det Kulturrådet som er nasjonalt kontaktpunkt for kulturprogrammene og bidrar til å utforme disse i samarbeid med mottakerlandene.

Tildelingen til Kunstbanken er på 2,3 millioner

Tittelen på prosjektet er Historier. «Verden er mer komplisert enn sannheten om den», og det skal foregå i et år fra 1. mai 2023 til 30. april 2024.

Total tildeling til prosjektet er 4,6 millioner (437 440 euro), og det er et av de største prosjektene i denne tildelingensrunden.

Samarbeidsprosjektet tar utgangspunkt i Kunstbankens og Masovian Museums kunstneriske profiler. Temaet historier er valgt fordi det å fortelle historier er forståelig og tilgjengelig for alle. Historier kommuniserer, er inkluderende og kan foregå både på et individuelt og universelt nivå.

Kunstbanken er kjent for sitt arbeid med performance kunst, og i 2023 er det 20-års jubileum for Hamar Performancefestival. Partnerne skal samarbeide om performancefestivaler med norske, polske og internasjonale kunstnere i Norge og Polen. Kunstbanken produserer en utstilling av kunsthåndverk fra Innlandet, bant annet med Torbjørn Kvasbø, Liv Blåvarp, Kari Mølstad, Vidar Koksvik og Kari Håkonsen. Denne utstillingen skal vises i Polen.

Masovian Museum som ligger i byen Plock, har en fast utstilling med Franciszka og Stefan Themerson, to internasjonalt kjente polske avantgardekunstnere med tilknytning til byen. Tittelen på prosjektet er et sitat hentet fra Stefan Themerson. I forbindelse med prosjektet skal museet produsere en multimediautstilling hvor to polske samtidskunstnere, Grzegorz Rogala og Joanna Krzyszton, viderefører arven etter ekteparet Themerson. Denne utstillingen skal vises både i Kunstbanken og i Masovian Museum.

Det blir også et rikt program i tilknytning til hovedprogrammet med videoessay, animasjonsfilmer, workshops, seminarer og ulike formerer for formidling.

Initiativtaker til EØS-prosjektet er direktør Ingrid Blekastad i Kunstbanken.

17 nye EØS-prosjekter med norske partnere i Polen – Internasjonalt – kulturradet.no