Søknadsfrist er 15. februar 2021. Se hele utlysningsteksten her.

Kunstbankens retningslinjer for Produksjonsstipend 2021

Last ned utlysningen som PDF her.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser individuelle produksjonsstipender på tilsammen 100 000 kr, fordelt på ett eller flere kunstprosjekter. Minimumsbeløpet pr. kunstner er 20 000 kr.

Frist for søknaden er 15. februar 2021.

Formålet med Produksjonsstipendet

Kunstbanken har fått tildelt midler etter søknad til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ordningen har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Hjelpefondet dekker stipendene, kunstsentrene dekker utgifter til administrasjon og juryering.

Hva kan det gis støtte til?

 • Stipendet er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Det kan søkes om stipend til utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute-
 • og innerom og annen individuell kunstproduksjon
 • Kunstprosjektene skal foregå i Innlandet. Aktører med tilhørighet til regionen vil bli
 • prioritert.
 • Det kan gis stipend til enkeltkunstnere som deltar i en gruppeutstilling/kollektivutstilling.
 • Produksjonsstipendet gis som hel- eller delfinansiering
 • Prosjektene skal gjennomføres i løpet av 2021- 2022
 • Hva kan ikke få støtte?
 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • årvissetiltak
 • søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i
 • betraktning
 • Innholdet i søknaden Søknad (inklusive alle vedlegg) skal sendes på e-post eller i brev til Kunstbanken Hedmark Kunstsenter innenfor fristen. Godkjente filtyper er doc, pdf og jpg (lavoppløselig format)
 • Søknaden skal gi opplysninger om:
 • søkers navn, adresse, telefon og e-post
 • søkers organisasjonsnummer og/eller fødselsnummer samt kontonummer
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål
 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • skriftlig avtale med visningssted eller visningsarena, samt kontaktperson
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett, finansieringsplan og søknadssum
 • 3 – 5 fotografier. Fotografiene som sendes digitalt må være lavoppløselige, dvs rundt 300 – 400 Kb. Materialet kan også sendes som utskrift eller CD.

Bekjentgjøring

Informasjon om produksjonsstipendet gjøres kjent på Kunstbankens hjemmeside, instagram- og facebookkonto, og i e-poster til kunstnerne organisert i Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI) og Bildende Kunstnere Hedmark (BKH).

Rapportering fra mottaker

Kunstnere som mottar støtte, skal sende rapport til Kunstbanken senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

 • regnskapsoversikt
 • kort rapport om gjennomføringen av prosjektet (maks 1 side)
 • rapporten skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet har vært markedsført og
 • informasjon om publikumsoppslutning

Søknad med vedlegg merkes Produksjonsstipend 2021 og sendes pr. e-post eller brev til: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, PB 224, 2302 Hamar eller post@kunstbanken.no

Frist for søknaden er 15. februar 2021.