Løten kommune og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter søker en kunstner som kan forberede og gjennomføre et verksted for barn og ungdom i Kunstbanken tirsdag 3. august (for 3.-6. trinn) og tirsdag 10. august (for 7.-10. trinn). Dette vil være inngå som en del av Løten kommunes sommerskole 2021.

Det vil være maks 20 deltagere på hver av de to gruppene, og to ledsagere pr. gruppe. Ledsagerne kan bistå kunstneren om ønskelig.

Verkstedet skal foregå i Kunstbanken, eller med base i Kunstbanken, mellom klokka 09.30 og 13.45, og deltagerne har med seg niste som de spiser i en pause innenfor denne tida. Kunstneren må gjøre de praktiske forberedelsene i Kunstbanken, og har ansvar for at det ryddes/vaskes etter endt verksteddag. Kunstneren må også være med i planlegging av gjennomføring i samarbeid med Løten kommune og Kunstbanken.

Aktiviteten på verkstedet må gjerne forholde seg til utstillingen som vises i Kunstbanken: Verden som den føles, men trenger ikke nødvendigvis å være maleribasert. Hva med collage? Land-Art i parken? Tegning i blinde? Kunsthjørnet stilles til disposisjon som verksted eller base for aktiviteten.

Oppdraget honoreres etter kr. DKS-sats kr. 5016,- pr. verksteddag + forberedelser og etterarbeid kr. 984,- pr. verksteddag. Materialer dekkes etter forhåndsavtale med Løten kommune.

Ta kontakt med Trond Grue i Løten kommune innen 21. juni – først til mølla gjelder!

Trond.Grue@edu.loten.kommune.no