Velkommen til kunstnermøte med Gjert Rognli torsdag 4. juni kl. 12.00

Velkommen til kunstnermøte med Gjert Rognli under Kunstaperitiffen – Østlandsutstillingen 2020 torsdag 4. juni kl. 12.00.

Gjert Rognli forteller om sitt videoverk «Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two-way dream».

Hentet fra katalogen til Østlandsutstillingen 2020:

Filmen Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two-way dream viser vei i en verden som forandrer seg raskt med polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en epoke i historien hvor ungdomsdyrking, nåtidsfiksering og ekstrem individualisme er gjeldende. Det vi gjør i dag vil påvirke måten menneskene lever i fremtiden. Med visdommen fra sjamanens verdensanskuelse fra den gamle samiske religion flettes det sammen en annen tolkning og historie.

Jeg jobber med flere medier som kunstner; film, foto, skulptur og performance. I mine kunstprosjekter retter jeg ofte fokus på spørsmål knyttet til identitet, religiøse røtter, konflikt, stillhet og tid. Min urfolksbakgrunn har hatt stor innflytelse på min kunst og tolkning av virkelig­ heten.

Gjert Rognli