Bildende Kunstnere Hedmark og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge utgjør tilsammen en av de to stifterne av Kunstbanken. Den andre stifteren er tidligere Hedmark fylkeskommune, nå Innlandet fylkeskommune.

Bildende Kunstnere Hedmark

Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark. Medlemmene jobber blant annet innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, tekstil, glass, video, data, fotografi, lyd og installasjon. BKH skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. BKH er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere  (NBK).

Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge

Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark og Oppland. NKØ er en av sju regionorganisasjon under Norske Kunsthåndverkere (NK). NK en landsomfattende kunstnerstyrt organisasjon for omlag 850 medlemmer med utdanning fra en av landets Kunsthøyskoler eller tilsvarende utdanning fra utlandet.