Forfriskninger | Gratis inngang

I anledning utgivelsen av Norsk kunstårbok 2018 inviterer Kunstårboka og Kunstbanken til

Arven fra 1968 – to generasjoner

en samtale mellom

Yngvild Fagerheim, keramiker
Silje Eugenie Strande Øktner, billedkunstner
Ketil Nergaard, redaktør i Norsk kunstårbok

Etter samtalen åpnes det for innspill fra salen.

Norsk kunstårbok 2018 vil være tilgjengelig til redusert pris denne dagen.

 

Det er i år 50 år siden 1968. Året står som symbol for et opprør som førte til grunnleggende endringer innenfor kjønnsroller, religion, normer og autoritetsstrukturer. Norsk kunstårbok 2018 markerer jubileet med å se nærmere på hvordan sekstiårenes politiske og kulturelle omveltninger endret også kunsten og kunstverdenen, og på hvordan ideene fra 1968 står i dag. Boka ser blant annet på forholdet mellom kunst og motkultur på 1960-tallet og i dag. Hvordan påvirket motkulturen kunsten på 1960-tallet, spiller den fremdeles en rolle, og hvem er det som målbærer motkulturen i dag?

 

Yngvild Fagerheim

er keramiker født i 1942. Hun er utdannet fra Bergen Kunst- og Håndverksskole 1964-67, og åpnet deretter verksted i Trondheim sammen med Terje Westfoss. Fra 1975 bodde hun en tid i Fredrikstad, hvor hun arbeidet i brukskunstsenteret PLUS. Fra 1970-tallet har hun arbeidet både med brukskeramikk og fri keramisk skulptur. Hun var aktiv i Kunstneraksjonen 1974 og i kunsthåndverkernes arbeidet for å etablere organisasjonen Norske Kunsthåndverkere i 1975. Hun har hatt sentrale verv i BKH og vist flere utstillinger i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Hun har de siste 40 årene vært bosatt på Espa i Hedmark.

Silje Eugenie Strande Øktner

er billedkunstner født i 1984. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi, KHiO i 2014, Prosjektskolen og Asker kunstfagskole. Silje Eugenie Strande Øktner er odelsjente og bor og arbeider på gården Øktner i Sør-Odal. Der er hun aktiv både som lokalpolitiker og med kunstfaglige verv. Hennes kunstneriske virke omfatter blant annet aktiviteter og oppdrag som  DJ Kjuke. Hun forholder hun seg spesifikt til samfunn og lokalmiljø og jobber nært med kunst-, idrett- og kulturaktiviteter i Odalen. Silje Eugenie Strande Øktner er siden 2017 leder av Hedmark Bildende Kunstnere (BKH).


Norsk kunstårbok utgis på Pax Forlag med støtte fra Norsk kulturråd