Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ønsker sin nye kunstfaglige medarbeider Christel Sverre velkommen. Hun begynte i 100 % stilling 1. august, og inngår i Kunstbankens kunstfaglige team.  Hun arbeider med utstillingsproduksjon, kunst i offentlige rom og andre kunstfaglige oppgaver, og er sekretær for RSU.

Christel Sverre har en omfattende og allsidig erfaring som kunstner, kurator og prosjektleder for kunst i offentlige rom. På 1990-tallet var hun produsent og kurator for flere store prosjekter i offentlige uterom og kunstinstitusjoner. Fra 2001 har hun hatt undervisnings- og lederstillinger ved kunsthøyskolene i Oslo, Bergen og Trondheim. Som studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus tok hun initiativ til å opprette en visningshall for kunst- og designbasert forskning. Hun har arbeidet kunstnerisk med performance og installasjon og vært medredaktør for flere bokutgivelser. Sverre har også vært medarbeider i en rekke tverrfaglige og sceniske produksjoner. Hun har sin utdanning fra Statens Kunstakademi og Bergen Kunsthåndverkskole.