Vi leier ut våre lokaler til møter og arrangementer for bedrifter og institusjoner. Utleie av utstillingssalene forutsetter at kunstnerne som stiller ut på det aktuelle tidspunktet er innforstått med dette, og at det er vakt til stede fra Kunstbanken, også på kveldstid. Det siste er et krav fra Kunstbankens forsikringsselskap.

LEIEPRISER 2020

Dagtid (kl. 09.00-16.00)
Prosjektrom loft: kr 3 000
Formidlingsrom kjeller: kr 1 500

Kveldstid (kl. 16.00-23.00)
Prosjektrom loft: kr 4 500
Formidlingsrom kjeller: kr 2 500
Store sal: kr 9 000

Utstyr:
Videoprojektor. Ca. 70 stoler, bord til 60-70 personer (leietaker må selv rigge opp og rydde opp bord og stoler i samarbeid med Kunstbanken).

For ytterligere informasjon ta kontakt på telefon 62 54 22 60.