Søknadsfrist: 25. 10.  2018

Oppland kunstsenter og Kunstbanken Hedmark kunstsenter arrangerer den regionale utstillingen Siamesisk med kunstnere og kunsthåndverkere fra begge fylker høsten 2019, og åpner med dette for søknader! Les teksten Kunst i Innlandet av Bjørn Hatterud

Den overordnede tematikken for prosjektet er å foregripe regionsreformen som visker ut skillet mellom fylkene. Reformen er den største strukturelle omveltningen innen Norsk offentlig forvaltning i nyere tid, og berører så vel samfunnsstrukturer og fagmiljøer som enkeltindivider. Oppløsningen av fylkesgrensene, og opptegningen av de nye regionene kan i overført betydning belyse hvordan grenser stadig endres og forflyttes, enten det gjelder fysiske grenseskiller knyttet til eiendom eller nasjonalitet, eller grenser av en mer sosial og personlig art. Intensjonen med utstillingen er å tematisere regionsreformens betydning i praksis, ut fra det profesjonelle kunstfeltets perspektiv, og med kunstneriske virkemidler.

Søknadsfrist: 25. 10.  2018

 

Søknadskriterier

Hvem kan søke:

  • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Oppland eller Hedmark

 

Krav til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse: du kan enten søke med ett eller flere bestemte verk, eller skrive en åpen søknad der du presenterer deg som kunstner
  • CV (Word eller pdf-fil)
  • Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Henvis også til oppdatert hjemmeside
  • Lag hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal ikke overstige 10 MB

Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes Regionsutstilling 2019 + navn på søker

Bilder/ film med filstørrelse over 2 MB kan sendes per ordinær postgang eller leveres på cd/dvd. Vær obs på at vi ikke returnerer søknadsmaterialet, men at det kan gjøres avtale om å hente dette innenfor våre åpningstider.

 

OK og KHK dekker følgende:

  • Vederlag på kr. Xxx per kunstner
  • Frakt en vei
  • De utstilte arbeidene er forsikret i under utstillingsperioden i kunstsenterets lokaler. Forsikringen omfatter kun arbeider som monteres i utstillingen
  • Det utarbeides en utstillingskontakt mellom utstillingssted og deltakende kunstner

En kuratorgruppe bestående av fagpersoner fra Oppland kunstsenter og Kunstbanken Hedmark kunstsenter vil vurdere søknadene og kuratere utstillingen. Søknadene fra kunstnere i Oppland behandles av Kunstbanken Hedmark kunstsenter, og søknader fra kunstnere i Hedmark behandles av Oppland kunstsenter.

Svar på søknaden kan ventes innen utgangen av desember 2018


Bildet viser et utsnitt av Gunvor Nervold Antonsens verk Volition. Kunstprosjekt ved Våler ungdomsskole 2011. Foto: Bodil L. Buchacz