anne_bekkelund_utstill_barn_330For skoler og barnehager i Hedmark
Vi tilbyr GRATIS omvisning i Kunstbanken for skoleklasser og barnehager i Hedmark etter kapasitet. Omvisingen varer i ca. 45 min og tilpasses den enkelte gruppa. Det anbefales max 20 barn pr gruppe for å få en god opplevelse for alle. Bestill omvisning på post@kunstbanken.no eller tlf 62 54 22 60. Invitasjoner og lærerveiledninger finner du i tilknytning til den enkelte utstilling.

Kunstbanken arrangerer kunstprosjekter og workshops for barn og unge i egne lokaler og rundt om i Hedmark.

Den Kulturelle Skolesekken – DKS
Barn og unge i Hedmark får tilgang til profesjonell samtidskunst gjennom besøk i Kunstbanken og våre vandreutstillinger og kunstprosjekter i fylket. Gjennom vårt samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark/ (DKS) får også mange skoleelever i fylket hvert år kunstopplevelser på sin skole.

Galleri fallera
Galleri fallera er et DKS-tilbud til elever i Hamar kommune, og som inngår i Hamar kommunes DKS-program. Dette har vært et årlig tilbud til elever på 4. trinn siden 2009,  Fra 2014 har tilbudet vært tilrettelagt for 7. trinn, etter ønske fra Hamar kommune. Formidlingen tar utgangspunkt i en eller flere utstillinger. Elevene aktiviseres både fysisk og mentalt, og dialogen mellom elever, kunstverk og formidler er sentral.

Vandreutstillinger
Kunstbanken samarbeider med kommunene i Hedmark for å finne gode visningsarenaer for vandreutstillingene vi produserer. Dette kan være i kunstforeninger, i biblioteker, kulturhus og kultursentre. En lærerveiledning utarbeides og sendes til skolene i forkant av utstillingene, og det er gratis inngang.