Ayman Alazraq (1979) skal gjøre to performancer under festivalen, en ute i byen og en i Kunstbanken. Tittelen på performancen i Kunstbanken refererer til det folkemengdene ropte på Tahrir-plassen i Kairo under vårens opptøyer. Alazraq vil i sin performance vise motsetningen mellom det å være innenfor og utenfor. I løpet av de fem årene han har bodd i Norge har han blitt kjent med mange eksilpalestinere som lever i nostalgi og som klager over tilværelsen her. Samtidig er det mange palestinere som ikke har mulighet til å forlate hjemlandet og som misunner dem som kan reise til Norge. Ingen av gruppene er fornøyd med livet sitt.

Gjennom sosiale medier inviterer han publikum til å reflektere over hvordan palestinere bosatt i Norge mener at nordmenn betrakter dem. Samtidig vil måten palestinere bosatt i Palestina betrakter europeere og hvordan de tror at europeere betrakter dem, bli diskutert. Publikum vil få en idé om palestinernes liv både i Norge og Palestina.

Ute foran biblioteket vil Ayman gjøre performancen The candle clock. Han har selv støpt det lilla lyset med en tidsindikator som viser hvordan tida går samtidig som lyset brenner. Lilla er fargen for å vente (advent) og arbeidet reflekterer flyktningenes tidsopplevelse som er preget av midlertidighet, uvisshet, tomhet og venting. Alazraq er regissør for IDIOMS FILM i Ramallah. I 2011 tok han mastergraden på Kunstakademiet i Oslo. Han har utdanning fra teknisk høyskole for TV-kunst i Hebron og har arbeidet som redaktør, regissør og kameramann i ulike filmer siden 2002.