Catti Brandelius (f. 1971) har i høst skapt et nytt alter ego ved navn Profesora og det er henne vi får møte i Kunstbanken. Profesora er feminist og folkeopplyser, og vil spre sin kunnskap til verden. Hun har spesielt hengt seg opp i misforholdet mellom mengden av kvinnelige studenter, som utgjør 60 % av studentmassen, og den lave andelen kvinner i ledende stillinger som professorer ved universiteter og høyskoler.

Brandelius var tidligere medlem av bandet Doktor Kosmos, der bandmedlemmene valgte seg artistnavn med assosiasjoner til romfart, og hun ble Miss Universum. Etter at hun sluttet i bandet tok hun navnet som sitt alter ego, og har gjort performancer som Miss Universum siden 1997. Gjennom henne kunne hun flytte egne personlige grenser, med humor som et viktig virkemiddel. Brandelius henter inspirasjon fra kvinnelige kunstnere og forfattere og regner seg som feminist. Miss Universum representerer en motseting til skjønnhetsmissen som vil behage verden. Hun vil heller forandre den slik at den behager henne.

Brandelius er utdannet ved Konstfacks Institution för Konst og Chelsea College of Art and Design i London. Hun er musiker og kunstner og har som Miss Universum gjort en rekke performancer, teaterforestillinger, radiokunst og utgitt popmusikk.


Catti Brandelius (b. 1971) has created a new alter ego by the name of Profesora. The new character consider herself a public educator who wants to enlighten the world. She is particularly preoccupied with the discrepancy between the number of female students, who make up 60 % of the student body, and the low number of women in leading positions as professors at universities and university colleges.

Brandelius was a former member of the band Doctor Cosmos, where the members chose artistic names with associations to space travel and she became Miss Universum. After quitting the band she adopted the name as her alter ego and started doing performances as Miss Universum in 1997. Through her, she could shift her own personal boundaries, using humour as an omportant device. Brandelius looks to female artists and writers for inspiration and regards herself as a feminist. Miss Universum represents a contrast to the beauty miss who wants to please the world. Instead she she wants to change the world so that it pleases her.

Brandelius has studied at the Konstfacks Institution för Konst and the Chelsea College of Art and Design in London. She is a musician and an artist, and as Miss Universum she has done a range of performances, theatre shows, radio art and also recorded pop music.