Det første «Complaints Choir» ble organisert i Birmingham i 2005 og ble etterfulgt av Complaints Choirs i Helsinki, Hamburg og St. Petersburg i 2006.

«Koret mitt» ved dirigent Dag Eirik Orbakk framfører klager fra folk i Hamar. Under framføringen forsterkes koret av personligheter innenfor deler av kultur-, handel- og næringsliv i byen. Gjennom prosjektet har vi prøvd å finne ut hva folk i Hamar er opptatt av. Sangen framføres to ganger på Østre torg.