John Øivind Eggesbø (f. 1967. Norge) er billedkunstner bosatt i Stavanger. Han er kjent for sine billedtette og sterke performancer. Kunstbanken ønsker å vise videodokumentasjon av performancen Given Birth fra 1999 hvor Eggesbø oppholder seg i et svømmebasseng med åler.

John Øivind Eggesbø (b. 1967. Norway) is a Stavanger-based visual artist known for his graphic and powerful performances. Kunstbanken shows a video documentation of his performance «In Swimming pool with 100 eels»


Baktruppen (Norge) er en internasjonalt anerkjent teatertrupp som har eksistert siden 1986. Truppen fyller til sammen funksjonene i et teater og består av skuespillere, komponister, forfattere, billedkunstnere, scenografer og sceneteknikere. Kunstbanken viser video av performancen DO&UNDO som de framførte i Kunstbanken i 2003, Super-Per (1998, Shanghai) m.fl.

Baktruppen (Norway) is an internationally renowned theatre group that was established in 1986. The group consists of actors, composers, writers, artists, scenographers and stage technicians. Kunstbanken shows a video of the performance DO&UNDO, which they performed at Kunstbanken in 2003, Super-Per (1998, Shanghai) and others.


Verdensteateret (Norge) vant i fjor den prestisjetunge amerikanske Bessieprisen for forestillingen «Konsert for Grønland». Denne presenteres som videodokumentasjon i Kunstbanken. Sammen med Baktruppen regnes de som det mest innovative scenekunst-kompaniet i Norge. Gruppen består av kunstnere fra forskjellige disipliner som produserer sceneproduksjoner og andre kunst relaterte prosjekter. De ble etablert i 1986 og har base i Oslo.

Verdensteatret (Norway) consists of artists from various art-fields. They produce large stageproductions and other art-related projects, and are aiming to bridge the gap between artistic borders through collaboration.