DUO (Annette Friedrich Johannessen og Jan-Egil Finne)

Nærhet på Avstand/ Intimacy at a Distance?

Varighet/duration 1-2 hour

DUO arbeider med performance i alle typer offentlige rom eller plasser der mennesker møtes, også i naturen. Vårt samarbeid er basert på vår forskjellighet som kunstnere. Anette jobber ofte systematisk og skaper mening gjennom repetisjon, mens Jan-Egil forsøker å tømme situasjoner for mening. Som følge av pandemien måtte de endre sin spontane arbeidsform. Den fysiske nærheten utviklet seg til en nærhet på avstand, og en sterk tilstedeværelse i retning av den andre, ble den nye kontakten.

Anette Friedrich Johannessen (f. 1980) er performance- og videokunstner med BFA fra Camberwell College of Arts, London. Hun er styreleder for Performance Art Bergen og medarrangør av Open Sessions.

Jan-Egil Finne (f.  1980) har vært kurslærer i Acem siden 2010. Han er utdannet allmennlærer og har jobbet flere år i barneskolen. Nå tar han en bachelor-grad i Kunst (KMD) ved Universitetet i Bergen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DUO works with performance art in all types of public spaces where people meet. Their collaboration is based on their differences as artists. Anette often works systematically to create meaning through repetition, whilst Jan-Egil tries to empty the meaning out of situations. Because of the pandemic, they had to change their spontaneous way of working. The physical proximity developed into a proximity at a distance, and a strong feeling for each other became the replacement for physical contact.

Anette Friedrich Johannessen (b. 1980) is a performance and video artist with a BFA from Camberwell College of Arts, London. She is the chair of Performance Art Bergen and a co-organiser of Open Sessions.

Jan-Egil Finne (b. 1980) has taught at Acem since 2010. He is a qualified teacher and has worked for several years in primary schools. He is currently studying for a BA in art at the Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.