Elisabeth Færøy Lund (1980) skaper ulike settinger for et første møte – enten det er et første møte mellom henne og hennes publikum på atelieret, mellom tilfeldige mennesker hun oppsøker på gata – eller som her: mellom inviterte deltagere på performanceworkshop. Hun oppfordrer publikum til å delta aktivt. Fredag vil hun gjøre en improvisasjonsworkshop med inviterte skoleelever fra dramalinja ved Stange vg skole. Lørdagen vil hun oppsøke publikum i og rundt Kunstbanken og innby til et lyttemøte.

Elisabeth Færøy Lund (1980) har sin utdanning fra School of Photography (Göteborg) og fotografi, Intermedia og Intermedia and Cyberarts (Montreal). Som utøvende kunstner har hun først og fremst arbeidet med performance i Skandinavia, Europa og USA