Elisabeth Færøy Lund, Norge / Norway

Endelause sirklar / Endless circles

Under utdanningen ble det tydelig for Elisabeth Færøy Lund at hun ville bruke kunsten til å skape møter mellom folk. Potensialet i et møte, og en søken etter øyeblikk av felles tilstedeværelse er en viktig drivkraft i hennes arbeid. Dette utviklet hun til å jobbe med performance hvor publikum ble invitert til å delta i handlinger som retter oppmerksomheten mot dagligdagse situasjoner. De siste årene har hun jobbet med rockering-dans og tatt utdanning som rockering-instruktør. Hun går også under navnet «Ho Rockeringdama», og det er henne vi møter på årets festival.

Elisabeth Færøy Lund (f. 1980) er nå bosatt i Henningsvær i Lofoten. Hun er utdannet fotograf og billedkunstner fra Høgskolen i Fotograf ved Gøteborg Universitet. Hun har etter endt utdannelse vært aktiv i det norske perfomancefeltet og deltatt på mange festivaler. Hun er også en rockering-instruktør, og har mye erfaring i formidling, og holder workshops i performanceimprovisasjoner, hun underviser arkitektstudenter og har timer og kurs i rockeringdans.


While studying, Elisabeth Færøy Lund realised that she wanted to use art to create meetings between people. The potential in such a meeting, and a search for moments of shared presence, are a driving force in her work so she developed a performance whereby the audience were invited to take part in acts that draw the attention to daily situations. In recent years, she has been exploring hoop dancing and qualified as a hula hoop instructor. She is known as ‘Ho Rockeringdama’ or ‘The hula hoop lady’ and it is this persona who we meet at the festival.

Elisabeth Færøy Lund (b. 1980) currently lives in Henningsvær in Lofoten. She studied photography and visual art at the University of Gothenburg and has since been an active member of the Norwegian performance scene and participated at a large number of festivals. She has extensive experience as a hula hoop instructor and holds workshops in performance improvisation. She also teaches architect students and gives lessons and courses in hoop dancing.