I Elisabeth Mathisen (Norge) sin helt nye interaktive performance Drakten mellom deg og meg, inviteres publikum til å ta med seg personlige eiendeler som brev eller fotografier, drømmer, ord og meninger og feste disse på hennes spesialsydde kjole. Elisabeth Mathisen ønsker med dette å visualisere publikums historier og minner, og skape nye fortellinger. I performancen blir klesplagget som beskytter  oss i forskjellige situasjoner, i hverdag og på reiser, brukt som et fysisk felles sted og møteplass. Gjennom interaksjonen med publikum oppstår en kommunikasjon uavhengig av de besøkendes kulturelle og språklige bakgrunn. Hvor ord og bilder er like betydningsfulle og vil ligge igjen på kjolen som en bekreftelse på tiden vi lever i og på at møtene har funnet sted.

Gjennom hele kunstnerskapet har Elisabeth Mathisen arbeidet parallellt med video, tegning og performance, noe som har gitt henne muligheten til å utforske ulike sider ved seg selv og kunsten. I performancene har hun siden 1991 blant annet arbeidet med språk og egen stemme, hverdagssituasjoner som gjerne ender i det absurde, og still, poetiske handlinger utstrakt over tid.


In her brand new interactive Drakten mellom deg og meg (The suit between you and me) Elisabeth Mathisen (b. 1961. Norway) invites the audience to bring personal belongings, such as letters or photographs, dreams or words, that represent personal stories. These are to be fastened to her specially made dress. In doing so, Elisabeth Mathisen wants to visualisethe audience´s histories and memories, which together create a new story. In the performance, the piece of clothing that protects us in various situations, in our daily lives and travels, is used as a physical place where everybody can meet. The interaction with the audience brings about a communication, which is independent of the onlookers´cultural and linguistic background. Every word and picture is as important as any of the others and will be left on the dress as a testemonial of the times in which we live as well as a confirmation of the encounters that has taken place.

As an artist, Elisabeth Mathisen has worked with video, drawing and performance, a combination, which has given her an oportunity to explore different aspects og herself and art. Since 1991 her performances have included language and the use of her own voice, everyday situations that often end sublimely, and trnquil poetic actions stretched out over time.