Erik Åberg, Sverige / Sweden

Ghostkube

Ghostkube er en forestilling om geometri og bevegelse, hvor klosser og kuber nesten blir levende. Med bakgrunn fra sirkus, sjonglering og trylling tar Erik Åberg i bruk all den kreativiteten og oppfinnerlysten som finnes i disse sjangrene, og skaper bevegelige skulpturer. I stedet for å bruke vanlig sjongleringsutstyr som baller og kjegler, utforsker Åberg matematikk og geometri i sine Ghostkubes. De arkitektoniske formene i tre kan minne om japansk papirfolding, origami.

I etterkant av performancefestivalen får elever på 2.-4. trinn i Hamar oppleve Ghostkube i Kunstbanken og ute i skolene via DKS-formidling. Formidlingen vil senere også foregå i andre kommuner og er et samarbeid med Turnéorganisasjonen.

Sin store interesse for sirkus og sirkushistorie fikk Erik Åberg (f. 1978) via studier og kurs ved Cirkuspiloterna og Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Dette påvirket og endret hans kunstneriske arbeid. Erik Åberg har opptrådt i USA, Canada, Russland, Japan og de fleste europeiske land. I 2014 ble han tildelt livslangt æresmedlemskap i Barnas Nobelklubb.

Ghostkube is a performance about geometry and movement in which blocks and cubes almost come to life. With his circus background, juggling and magic tricks, Erik Åberg uses all the creativity and inventiveness of these expressions to create moving sculptures. Instead of using customary juggling equipment such as balls and clubs, Åberg explores maths and geometry. The architectonic wooden shapes are reminiscent of origami, the Japanese paper folding technique.


After the performance festival, children in Year 2-4 in Hamar will experience Ghostkube in Kunstbanken as well as out in the schools. Through The Cultural Schoolbag and Turnéorganisasjonen, pupils in other municipalities will get to see the performance at a later stage.

Erik Åberg’s (b. 1978) interest in the circus stems from studies and courses at Cirkuspiloterna and the School of Dance and Circus in Stockholm, all of which influenced and changed his artistic work. He has performed in the USA, Canada, Russia, Japan and throughout Europe and in 2014 was awarded a lifelong honorary membership of Barnas Nobelklubb.