Essi Kausalainen (f. 1979. Finland) betrakter kunst som en måte å uttrykke livets galskap. Hun baserer arbeidet sitt på personlige opplevelser, følelser og intuisjon. Gjennom studier av grensene mellom det offentlige og det private, observerer hun de kulturelle strukturene i og rundt oss.

(Trans)Formations – Part 2 er del av en serie forestillinger somviser dgligdagse metamorfoser. For å synliggjøre øyeblikket for endring, eksperimenterer hun med som smelter, drypper, mikser, faller, brekker, koker etc. Det er en slags samtale mellom forskjellige materialer og mellom kropp og tid.

Kausalainen har bakgrunn fra Crossing Borders in Performance, Kunstakademiet i Turku og har MA fra Performance Kunst og Teori ved Teaterakademiet i Finland. Hun har arbeidet med performancer i Europa, Asia og Canada siden 2000.


Essi Kausalainen (b. 1979. Finland) observes art as a way of expressing the madness of life, based on her own personal experiences, feelings and intuition. Through studying the borderline between the public and the private spheres, she observes cultural structures both in and around us.

(Trans)Formations – Part 2 is one of a series of performances about everyday metamorphoses. In order to capture the moment of change, she experiments with things that melt, drip, fall, break, boil etc, making a sort of conversation between different materials and between body and time.

Essi Kausalainen is a graduate of Crossing Borders in Performance at the Art Academy in Turku and has undertaken an MA in Performance Art and Theory at the Theatre Academy of Finland (2005-2007). Kausalainen has been involved in performances in Europe, Asia and Canada since 2000.