Foredraget vil gi eksempler fra noen av Baktruppens tidligere arbeider og se dem i lys av performative teorier. Forståelsen av Baktruppens kunst baserer seg både på de faktiske kunsthendelsene og på historiene som florerer om «hva som hendte». Forholdet mellom performance og dokumentasjon problematiseres og poenget er hvordan mening utvikles i rommene som oppstår gjennom dialektikken mellom kunstens utøvelse og betrakterens opplevelse av den.

Å se Baktruppens arbeid som performativt innebærer å undersøke den kulturelle betydningen deres arbeid eventuelt kan sies å ha. Hvilken politisk gest utfører Baktruppen gjennom sin kontinuerlige kunstneriske aktivitet i en kulturell og sosial virkelighet?

Camilla Eeg er kunstteoretiker med master i Performancestudier fra New York University i 2001. Hun har praktisk bakgrunn fra scenekunst som utøver og regissør og er freelancedramaturg. En bok om Baktruppen er under planlegging hvor Camilla Eeg vil være skribent og med-redaktør.