Frantzsen&Mjanger

Vandring med pust / Walking with Breath

Varighet / Duration 50 min

I performancen inviteres publikum med på vandring i byen med en håndblåst glassform i hendene. Glassformen kalles Avtrykk av pust og er resultat av dialogen mellom mennesket som blåste i varmt, flytende glass og glassets respons på den pusten.

Alle puster.

Alle deler vi luften rundt oss, inni oss.

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet bli synlig?

Hva er pustens form?

Med Avtrykk av pust i hendene, hvordan erfarer vi dette usynlige og delte?

Frantzsen&Mjanger er Maria Almås Frantzsen (f.1977), visuell kunstner med fokus på glass og Ruth Hol Mjanger (f.1977) som jobber med drama og teater. Duoen utfordrer den tradisjonelle studio-orienterte tilnærmingen til kunsthåndverk når de lager møter mellom glass og performative handlinger.

Under Årsutstillingen 2019 ble de tildelt Kunsthåndverksprisen for arbeidet Holde pust. Internasjonalt har de presentert sitt arbeid bl.a. på Glass, Meet the Future Film Festival 2021 og European Glass Context 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

In this performance, the audience is invited for a walk around the town with a blown glass shape in their hands. The glass shape is called Expressions of Breath and is the result of the dialogue between the person who blew into the hot, molten glass and its response to this blowing.

Everybody breathes.

Everybody shares the air around us, and inside us.

How can this invisible community become visible?

What is the shape of breath?

With Expressions of Breath in our hands, how do we experience this which is invisible and shared?

Frantzsen&Mjanger comprises Maria Almås Frantzsen (b.1977), a visual artist with a focus on glass and Ruth Hol Mjanger (b.1977), who works with drama and theatre. The duo challenges the traditional studio-based approach to craftwork when they create encounters between glass and performative acts.

At the Annual Exhibition 2019 they were awarded the Craft Prize for their work Hold Breath. Internationally they have presented their work at, amongst others, Glass, Meet the Future Film Festival 2021 and European Glass Context 2021.