Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Norge / Norway

In partnership with Thea Fjørtoft, Norge / Norway

PÅ SPILL! / At stake

PÅ SPILL! er et performanceprosjekt med og for barn i 4-6 årsalderen. Konseptet er utviklet av koreograf, kunstpedagog og barnehagelærer Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, og det undersøker hvordan barn kan være medskapende aktører i en skapende, dramaturgisk prosess. Barn fra barnehager i Hamar deltar. PÅ SPILL! er en del av Prosjekt Morf, som er tildelt forprosjektmidler fra Norsk Kulturråd.

PÅ SPILL! en både en type teater, en form for lek og et slags spill. I tillegg er det et demokrati. Deltakernes handlinger, valg, muligheter og begrensninger som demokrater blir tematisert gjennom både form og innhold. Barn og voksne må sette seg sjøl på spill, og etter hvert som spillet spilles, vil noe stadig stå på spill! Prosjektet gjennomføres i samarbeid med koreograf Thea Fjørtoft.

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (f. 1985) er koreograf, kunstpedagog og barnehagelære. Fra 2008 har hun arbeidet med scenekunstproduksjoner i sitt eget foretak. Mange kjenner henne som initiativtaker, produsent, koreograf og danser i det stedsspesifikke scenekunstprosjektet “Blod, jern og olje” på papirfabrikken Klevfos på Ådalsbruk i Løten (2011/2012).


PÅ SPILL! is a performance project with and for children aged 4-6. Developed by Guro Gjerstadberget, a choreographer, art and kindergarten teacher, the concept explores how children can be co-creative contributors in an artistic, dramaturgical process.

Children from kindergartens in Hamar participate. PÅ SPILL! is part of Prosjekt Morf funded by Arts Council Norway.

PÅ SPILL! is a kind of theatre, playtime activity and game but also an exercise in democracy where the participants’ actions, choices, opportunities and limitations as advocates of democracy are thematised through form and content. Children and adults put themselves on the line, and as the game progresses something will always be at stake. The project is run in partnership with coreographer Thea Fjørtoft.

Guro Gjerstadberget (b. 1985) Guro Erika Trøseid Gjerstadberget is a choreographer, art and kindergarten teacher. Since 2008 she has worked on stage art productions for her own firm. Many know her as an initiator, producer, choreographer and dancer from the site-specific stage art project “Blod, jern og olje” at Klevfos Cellulose & Paper Mill in Ådalsbruk (2011/2012).