Tomas Håkki Eriksson (f. 1975. Sverige) er billedkunstner og designer. Om performancen HÅKKI – the power of glesbygd sier han: «Jag har jobbet med identitet på olika måter. I ung ålder är det på något sätt pinsamt att vara fra et mindre sted. Varför är det tex mye tuffare att vara från Oslo än Svorkmo? Jag fikk nok og begynte å kike på vad jag hade vokst opp med i min lille by Ljungaverk; tex gamla gubbar, tjuvjakt, sprit, sex, slåssing och bilar. Sedan prövde jag å få in det i kunstvärden på nogon måte. Resultatet er en form av stand-up comedy show med fokus på det lokale i motsetning til det globale. Ett usensurert paket fra Norrland». Han reiser også i Trøndelag med husvogna for å samle historier.

I samarbeid med kunstnerne Bjørn-Kowalski Hansen og Mats Stenslet har han etablert merkevaren HåkkiTM. De produserer blant annet t-skjorter med sære meldinger, som markedsføres gjennom Eriksson. Merkevaren var på listen over en av verdens femti mest interessante kunstprosjekter i Contemporary annual 2006. Tomas bor i hjembygda Lungaverk i Sverige og er utdannet på Kunstakademiet i Trondheim (1999-2003).


Tomas Håkki Eriksson (b. 1975. Sweden) is a visual artist and designer who, in cooperation with the artists Bjørn-Kowalski Hansen and Mats Stenslet, has established the HåkkiTM brand. Marketed by Eriksson, they make T-shirts with strange designs and slogans. The brand appeared on the list of the fifty most interesting art projects in the Contemporary annual 2006.  In HÅKKI – the power of glesbygd he has collected stories from small-town/village life in Norrland. He also travels around Trøndelag in his camper van, collecting stories along the way.

This is what he says about the performance: «I have worked on identity issues in various ways. When you´re young, it´s somehow embarrassing to come from a small place. Why, for instance, is it cooler to be from Oslo than Svorkmo? I´d had enough and started ecxploring the sort of things I´d grown up with in my small town Ljungaverk, such as old guys, poaching, booze sex, fighting and cars. Then I tried to transponse this into the world of art. The result, a stand-up comedy show of sorts, is focused on the local as opposed to the global. An un-censored package from Norrland».

Eriksson lives in his native village Lungaverk in Sweden and has studiet at the Kunstakademiet in Trondheim (1999-2003).