Henrik Koppen

Andre forsøk / Second Attempt

Varighet / Duration 15-20 min

Performancane til Henrik Koppen fungerer som poetiske ritual, der han kombinerer element av religion, mytologi, historie og naturvitskap. I arbeida sine er han oppteken av å skape og syne sambanda mellom menneskekroppen og omverda, og korleis me som enkeltpersonar interagerer med verda sin materialitet, medmenneske eller andre levande vesen.

“Andre forsøk” er eit arbeid som undersøker det nye og kompliserte forholdet vi har fått til kroppen gjennom pandemien, der andre pustande kroppar til tider har vore truslar og berøring risikosport.

Henrik Koppen (f.1990) jobbar med performance, videokunst, lyd, musikk og skulptur. Han er utdanna ved Kunsthøgskolen i Bergen. Koppen har deltatt med performancer på arrangementer som Performance Crossings (Praha), PALS – Performance Art Links Festival (Stockholm), Territories (Torún, Polen), PAO Festival (Oslo), på Kunstmuseet KUBE (Ålesund) og Haustutstillinga 2020. http://henrikkoppen.format.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Henrik Koppen’s performances act like poetic rituals in which he combines elements of religion, myth, history, and science. In his work, he wants to create and show the connection between the human body and its surroundings, and how we as individuals interact with the material world, fellow humans, or other living beings.

“Second Attempt” is a work that explores the new and complicated relationship we have developed to our bodies during the pandemic, where other breathing bodies often have posed a threat and touching has been a high-risk endeavour.

Henrik Koppen (f.1990) works with performance, video, sound, music and sculpture, and is a graduate of Bergen National Academy of Art and Design. He has performed at events such as Performance Crossings (Prague), PALS – Performance Art Links Festival (Stockholm), Territories (Torún, Poland), PAO Festival (Oslo), at Kunstmuseet KUBE (Ålesund) and the Autumn Exhibition 2020. http://henrikkoppen.format.com