Irma Optimist (f. 1952. Finland) har i en årrekke vært en markant skikkelse innenfor finsk performance. Hun har tatt etternavnet Optimist som en motpol til det finske tungsinnet, og har siden 1989 reist verden rundt og gjort over 160 performancer. I Kunstbanken fremfører Optimist den andre versjonen av performancen Galerie Les Toilettes. Den fungerer som kunstkritikken og reflekterer over kunstverden, filosofi og det akademiske språket om kunst. Performancen gjør bruk av transparent, synlig og usynlig språk og er en levende kommentar på en kvinnelig optimistisk orden. I kunstbanken leder hun også en workshop fredag ettermiddag.

Irma Optimist er professor i matematikk med kaos teori som sitt felt. Ved bruk av sin optimistiske matematikk vender hun tilbake til symboler for mat, kjærlighet og seksualitet. Hun kombinerer feminisme med abstrakt matematikk og absurd humor, med den hensikt å stille spørsmål ved den vitenskapelige logikken. Irma Optimist leder performancescenen LÀ BAS i Helsingfors.


Irma Optimist (b. 1952. Finland) has for a number of years been a prominent figure in Finnish performance. She has adopted Optimist as a last name to counterbalance the Finnish melancholy, and since 1989 she has travelled the world and made over 160 performances. In Kunstbanken she carries out the second version of the perdormance Galerie Les Toilettes. The performance acts as the art of criticism. It reflects the world of art, the philosophy of art and the academic language used to describe art. The work makes use of transparent, invisible and visible language, as it were a living commentary on a female optimistic order.

Irma Optimist is a professor of mathematics, specialising in chaos theory. Through her optimistic maths, she explores symbols of food, love and sexuality. In order to question the scientific logic, she combines feminism with abstract mathematics and absurd humour. Irma Optimist is the head of the performance scene LÀ BAS in Helsinki.