Izabela Chamczyk og Elwira Janasik / Polen

COVID performance

Varighet / Duration 30 min

Duoen består av Izabela Chamczyk, visuell kunstner og Elwira Janasik, profesjonell operasanger. Deres performance viser en samhandling mellom en menneskeskikkelse og det som kan fremstå som et virus. Menneskeskikkelsen representerer et samfunn som desperat prøver å opprettholde aktivitet og kreativitet, samtidig som viruset truer, sprer frykt og igangsetter et restriksjons- og sanitetsregime. I performancen fremføres arier av Händel, Vivaldi, Mozart og Saint-Saens.

Izabela Chamczyk (f. 1980) er utdannet fra Academy of Fine Arts, Wrocław og jobber med maleri, videokunst og performance. Hun er opptatt av det prosessuelle, sensuelle og emosjonelle i tilknytning til det kroppslige. Chamczyk har deltatt ved flere europeiske festivaler og utstillinger, og er blant annet innkjøpt av Performance Archive of Museum of Modern Art, Warsawa.

Elwira Janasik (f. 1988) er mezzosopran og har sin utdannelse fra Fryderyk Chopin University of Music, Warszawa. Hun har vunnet flere nasjonale og internasjonale vokalkonkurranser, og hatt roller i ulike operaer og teaterforestillinger. I 2013 mottok hun prisen for beste mezzosopran ved 3rd International Giulio Periotti Singing Competition, Tyskland.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

The duo comprises Izabela Chamczyk, a visual artist and Elwira Janasik, a professional opera singer. Their performance shows an interaction between a human figure and something that appears to be a virus. The human figure represents a society which desperately tries to maintain activity and creativity, while at the same time the virus threatens, spreading fear and instigating a regime of restrictions and sanitation. The performance includes arias by Händel, Vivaldi, Mozart, and Saint-Saëns.

Izabela Chamczyk (b. 1980) is a graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland, and works with paintings, video, and performance. She is interested in processual, sensual, and emotional bodily aspects. Chamczyk has participated at several European festivals and exhibitions, and her work has been acquired by, amongst others, Performance Archive of Museum of Modern Art, Warsaw.

Elwira Janasik (b. 1988) is a mezzo-soprano and graduate of Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Poland. She has won several national and international vocal competitions and performed at various opera and theatre performances. In 2013 she was awarded the prize for the best mezzo-soprano at the 3rd International Giulio Periotti Singing Competition, Germany.