Kjartan Slettemark (f. 1932) er en nestor innen den performative billedkunsten og i Kunstbanken viser vi Jan Hornes dokumentariske film om Slettemark (30 minutter). Filmen omhandler Slettemarks sterkt politisk engasjerte bilder, aksjoner og performancer fra 1965 til slutten av 1970-tallet. Vi får se arbeidet med hans Vietnam-bilder, med Nixon-collagene og det kjente Nixon-passet som han reiste til USA med i 1974. Passfotoet er satt sammen av et foto av Richard Nixon og et av Slettemark.

Slettemark benytter ulike rollefigurer til å kommentere og konfrontere samfunnet, den mest kjente figuren er kongepuddelen (1975-76) som blant annet ble kastet ut fra åpningen av Malmö Konstmuseum. I 1976 åpnet han sitt eget galleri, Moderata Museet, hvor han viser sine egne plastbelagte bakverk i form av partipolitiske M-symboler og politimenn.

Slettemark er den mest konsekvente og utholdende performancekunstner i Norden. Han arbeider ennå med performancer, og vi gleder oss derfor over å kunne vise Filmen om Kjartan i Kunstbanken.


Kjartan SLettemark (b. 1932) is the Grand Old Man of performance representional art and in Kunstbanken we show Jan Horne´s documentary about SLettemark (30 minutes). The film deals with Slettemark´s strongly political pictures, campaigns and performances from 1965 until the end of the 1970s. We are presented with his Vietnam pictures, with the Nixon collages and the infamous Nixon passport on which he travelled to the USA in 1974. The passport photo has been put together using one photo of Richard Nixon and one of Slettemark.

Slettemark uses various characters to comment on, and confront society, the most fameous one being the large poodle (1975-76) that was evicted from the inaugration of the Malmö Konstmuseum. In 1976 he opened his own gallery, Moderata Museet, where he exhibited his own plastic-coated bekery products in the shape of political M-symbols and policemen.

Slettemark is the most consistent and persevering performance in Scandinavia. He is still involved in performances and we are delighted to present Filmen om Kjartan (The film about Kjartan) in Kunstbanken.