I …replays Sohrab går lydkunstner Jana Winderen (f. 1965) i dialog med den iranske musikeren Sohrab(f. 1984) og kombinerer i sin performance hans musikk med eget materiale. Hun har vært spesielt opptatt av lyder fra omgivelser som er skjulte og utilgjengelige for oss, enten fordi de er fysisk vanskelig tilgjengelige eller ligger i et fre- kvensområde vi ikke kan oppfatte; som ekkolokaliseringslyder fra flaggermus og tannhvaler. I et prosjekt for Gøteborg Biennalen 2011 har hun målt forurensing ved hjelp av lydopptak av ryggsvømmer- innsekter. Winderen har også gjort opptak av lyden sei bruker når de jakter, og lyden brosme bruker til å beskytte sitt territorium.

Winderen gjør en liveopptreden hvor hun benytter både egne lydarbeider og musikken til Sohrab. Kvadrofonisk lyd omgir publikum. Blant annet får vi høre opptak fra hans konsert i en ørken i Iran. Sohrab er i politisk eksil i Tyskland og venter på at klagen hans skal behandles av myndighetene. Hvis han sendes tilbake til Teheran havner han sannsynligvis i fengsel. Både Sohrab og Windereen samarbeider med det britiske audiovisuelle selskapet Touch. Selskapet hjelper Sohrab med å samle inn penger til advokathjelp, noe Winderens performance også vil bidra til.

Jana Winderen er utdannet billedkunstner ved Goldsmiths College i England. Hun har også studert matematikk, kjemi og fiskeøkologi ved Universitetet i Oslo. Winderen har stilt ut, spilt konserter og holdt workshops i USA, Asia og Europa, senest på MIT i Boston, Seoul i Korea og Lopud i Kroatia. Hun har en fast lydinstal- lasjon på Hamsunsenteret på Hamarøy (2010). De siste utgivelsene hennes er CDen Energy Field (2010) og Heated: Live in Japan (2009) på selskapet Touch (UK). I 2011 vant hun prisen The Golden Nica for digital musikk og lydkunst på Ars Electronica i Linz, Østerrike.