Jenny Grönvall (f. 1973) viser i Kunstbanken videoen I wonder You. Den er gjort i samarbeid med Elin Lundgren og viser et møte mellom karakterene Peggy-Sue og Pamela Lovelace. I tillegg deltar hun med performancen I Wonder About som er en teoretisk forelesning om kroppen som objekt og en refleksjon over menneskets masochistiske tendenser og performancekunst.

Jenny Grönvall arbeider fortrinnsvis med sin karakter Peggy-Sue, en kunstner, artist, filosof og drømmer. Hun er en slags Dolly Parton-kopi kledd i rosa serveringsantrekk og hvit parykk. Boligen er en trailer, hun er opptatt av kokekunst, og drømmer om å være TV-kokk. Vi blir introdusert for hennes amerikanske virkelighet og en kritikk av kvinneidealet, som i Peggy-Sues skikkelse er en ganske patetisk, men hjertegod kvinne som ønsker å lykkes i en glorete og glossy tv-virkelighet. Gjennom Peggy-Sue undersøker Grönvall konstruksjoner som kjønn, identitet og klasse. Hennes verk krever at man forholder seg dialogisk til dem og selv blir medskapende.

Grönvall avsluttet studier ved Malmö konsthögskola i 2002.


Jenny Grönvall (b. 1973) shows her video I wonder You. It was jointly made with Elin Lundgren and portrays an encounter between the two characters Peggy-Sue og Pamela Lovelace. She also participates with the performance I Wonder About which is a theoretical lecture on body as an object, as well as a reflection on man´s masochistic tendencies and performance art.

Jenny Grönvall mainly works with her character Peggy-Sue, who is an artist, a performer, a philosopher and a dreamer. She is a Dolly Parton lookalike, dressed in a pink waitress´ uniformand wearing a white wig. Her home is a trailer, she is interested in cooking and dreams of becoming a chef on TV. We are introduced by her Americanised reality and a critisism of the female ideal, which in Peggy-Sue´s character is a rather pathetic, though kind-hearted woman who wants to succeed in a garnish and glossy TV-reality. Through Peggy-Sue, Grönvall examines issues such as gender, identity and class, and her work requires a dialogic approach and an involvement by the spectators.

Grönvall completed her studies at Malmö Konsthögskola in 2002.