Johanna Zwaig arbeider med flamencosang, både som en form for motstand og som et middel for å møtes. Sangene hun synger har hun lært av andalusiske gitanos. Med en bevissthet om flamencosangens utgangspunkt i harde kår, kobler hun sangen med symbolsk ladede handlinger og objekter, i lys av ulike politiske kontekster. Mange av hennes performancer er ”long durational” og repetitive, ut fra tanken om repetisjonens potensielt insisterende protestaspekt, og med ønske om å skape konsentrerte rom for refleksjon.

Johanna Zwaig (f. 1975) begynte tidlig å arbeide med scenekunst, men dreide etter hvert over til performancekunst. Hun har studert scenekunst ved Ecole Internationale de Théâtre, Jacques Lecoq i Paris, flamenco i Paris, Madrid, Sevilla og Jerez de la Frontera og har en BA i kunsthistorie og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes performancer har funnet sted ved bl.a. Dublin Live Art Festival, Galeria Raczej / Perfex i Poznan, Polen, La Bellevilloise og La Générale i Paris, Høstutstillingen på Kunstnernes Hus, Munchmuseet, Stenersenmuseet og foran Stortinget i Oslo, Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, Kunsthall 3,14 i Bergen og ved Stavanger Kunstmuseum.


Johanna Zwaig works with flamenco songs, both as a form of resistance and as a means to connect and unite. The songs she sings have been learnt from Andalusian Gitanos. Conscious about the flamenco songs’ roots in hard times, she connects the songs with symbolically charged actions and objects, in light of different political contexts. Many of her performances are ‘long-durational’ and repetitive, motivated by the potentially insisting protest aspect of repetition, and her wish to create concentrated rooms for reflection.

Johanna Zwaig (b. 1975) started out working with performing arts but gradually turned her attention to performance art. She has studied performing arts at Ecole Internationale de Théâtre, Jacques Lecoq in Paris; flamenco in Paris, Madrid, Sevilla and Jerez de la Frontera and holds a BA in Art History and Theatre Studies from the University of Oslo. Her performances have taken place at the Dublin Live Art Festival, Galeria Raczej / Perfex in Poznan, Polen, La Bellevilloise and La Générale in Paris, as well as at the National Annual Autumn Exhibition, the Munch Museum, the Stenersen Museum and in front of the Stortinget (the Paliament) in Oslo, the Henie Onstad Art Center at Høvikodden, Kunsthall 3,14 in Bergen and at the Stavanger Art Museum. www.johannazwaig.com