John Court er født og oppvokst i England, og bor nå i Finland. Hans performance gjenspeiler den åtte timer lange arbeidsdagen og er såkalt «durational performance»; performance som pågår over lang tid. Court fletter sammen personlige erfaringer fra barndommen og fram til i dag. Vi får se samhandling med modifiserte utgaver av kjente objekter fra skoletida, som ordbøker, skrivepulter og blyanter. Disse representerer Courts utfordringer i skoletida; han gikk ut av skolen uten å kunne lese eller skrive. Vi får også oppleve uttrykk for fremmedgjøring og ensomhet, som representerer Courts erfaringer fra livet på landsbygda i Lappland uten å kunne snakke, lese eller skrive språket. Court gjorde en performance i Kunstbankens store sal, som en del av skoleprogrammet på fredag, og en annen performance på Stortorget i Hamar sentrum på lørdagen.