Jolanta Krukowska / Polen

Fate – Chance – Case

Varighet / Duration  20-30 min

Performancen tar utgangspunkt i de tre ordene i tittelen, «fate», «chance» og «case». I perfomancen utforsker Jolanta Krukowska spenningen mellom tilskuer og utøver og lar publikums reaksjoner blir avgjørende for sine handlinger. Krukowska har en sterk interesse for det teatralske og ser på teateret som et rom som lar individet oppleve noe som er større enn seg selv, og der dialogen mellom objekt og utøver danner grunnlaget for arbeidet med ulike billedlige uttrykk.

Jolanta Krukowska (f. 1950) er en nestor innen performancekunsten. Med bakgrunn fra den banebrytende gruppen Akademia Ruchu, har hun fra 1972 og frem til i dag jobbet med visuelle fortellinger som går utover de tradisjonelle grensene. Hun er i tillegg danser og koreograf, og har avholdt teaterworkshops rundt om i hele verden. Krukowska har blant annet opptrådt ved Documenta i Kassel, Performa i New York, og drevet kurs ved Wrocław Academy of Alternative Theatre ved Jerzy Grotowski Institute.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

The performance takes as its starting point the three words in the title, “fate”, “chance” and “case”. Jolanta Krukowska explores the tension between the audience and the performer and lets the audience’s reactions govern her actions. She is particularly interested in theatrical expressions and views the theatre as a space which enables the individuals to experience something larger than themselves, and where the dialogue between the object she brings with her, and the performer creates the basis for working with a variety of visual expressions.

Jolanta Krukowska (b. 1950) is a doyen of performance art. With a background in the pioneering group Akademia Ruchu, she has worked with visual stories that transcend traditional boundaries since 1972. She is also a dancer and choreographer and has run theatre workshops worldwide. Amongst other places, Krukowska has performed at Documenta in Kassel, Performa in New York, and run courses at Wrocław Academy of Alternative Theatre at the Jerzy Grotowski Institute.