JUMEA består av Jonas S. Lereggen, Undis Furuberg, Martine Johannessen, Elise Knudsen og Andrea Vibe Kilde, som alle går siste året med formgivning ved Hamar katedralskole. Elevene jobbet med postmodernismen i en skoleoppgave, og ønsket – som Yoko Ono i hennes «Cut Piece» – å integrere publikum i kunsten. JUMEA lot seg også inspirere av Jackson Pollocks ekspressive «action painting». Siden de selv er engasjert og aktive i klimapolitikken, kom dette raskt opp som et mulig tema for performancen, som fokuserer på problematikken rundt oljeboring. Til tross for et alvorlig tema, får performancen et overraskende og nesten humoristisk tilsnitt gjennom virkemidlene. Performancen blir utført utendørs i Hamar sentrum, og publikum blir involvert ved å utføre enkle, men effektfulle handlinger. Slik oppstår et hendelsesforløp og en fortelling som er vanskelig å stille seg likegyldig til.