Engelske Kate Pendry har bodd i Norge siden 1995 og arbeider innenfor ulike media. Hun har markert seg med konfronterende performancekunst hvor det personlige og politiske går hånd i hånd. Pendry er også en dreven skuespiller som evner å visualisere historiene hun forteller ved bruk av sarkasme og en god porsjon svart humor. Kjent for flere er forestillingen Dead Diana, hvor hun tar opp den morbide dyrkelsen av den døde Prinsesse Diana.

I Peepshow Marilyn agerer hun Marilyn Monroe gjennom divaens siste timer, med seksten fiskekroker festet til huden. Smilende og blødende lar hun oss ta del i sin egen og filmmytens smerte. Tvetydigheten er bærende i denne forestillingen og alles smerte (publikums, kunstnerens og filmdivaens) kombineres med et poetisk uttrykk. l Peepshow Marilyn er en langvarig levende installasjonsom kan karakteriseres som ekstremkunst.