Kate Pendry (f. 1965) sin performance Heksa er en forestilling for barn opp til 11 år, voksne har ingen adgang. Hvert barn må betale en krone for å komme inn i heksas hule. Hva som skjer der er en hemmelighet mellom barnet og heksa. Pendry lover imidlertid at det blir en rar og magisk opplevelse.Performancen er skapt for å gi barna en ekte teatralsk opplevelse. Dette er en performance som søker å unngå det sukkersøte barneteateret og heller introduserer barna for spenningen i et viktoriansk tivolis spøkelsestog. Heksa er mer lik de gale søstrene i Macbeth enn noen av karakterene Walt Disney har skapt.Noen ganger er hun sint, andre ganger besatt av mørke ånder. Hun bor i en verden med døde blomster, godteri, røkelse og Jimmy Hendrix. Når barna kommer inn blir de bedt om å fortelle en historie. Heksa lever på historier, hun trenger dem som oksygen eller næring. Forestillingen varer i to timer, og hvert barn kan være hos heksa i tre minutter. Aldersgrense: 0-11 år (voksne ingen adgang).

Pendrys tolkning av Marilyn Monroes siste timer ble en publikumssuksess under fjorårets performancehelg. I år vil hun delta med det mannlige motstykket til Monroe i forestillingen An Evening of rape by Johnny Johnson. Johnny Johnson er en kul, forekommende og heteroseksuell mann som vet alt om kvinner og kampen mellom kjønnene. Han liker ikke feminister. I denne forestillingen tar Pendryopp den post-feministiske konflikten mellom menn og kvinner. ved å skape seg en mannlig karakter kan kunstneren snakke om det usagte misforholdet kjønnene i mellom. Til tross for den provoserende tittelen mener Pendry dette er en performance som ikk er mer kontroversiell enn et vanlig fredagsbilag i Dagbladet. Forestillingen varer i tre timer og publikum kan komme og gå som de vil. Anbefalt alder er fra 15 år og oppover.

Kate Pendry er britisk og har bodd i Norge siden 1995. Hun er utdannet ved Mountview Theatre School i London. og er en multikunstner som arbeider både med elektronisk kunst, teater og performance. Pendry er en kunstner som engasjerer og provoserer og som ikke viker unna for verkende problemkompleks. Med sarkasme og en god dose svart humor visualiserer hun historiene. Fra Dans- og Teatersentrum fikk hun i 2002 prisen for beste sceneperformance for Sex in The Warzone.


Kate Pendry (b. 1965) presents Heksa (The Witch), a performance for children up to the age of 11. Each child must pay one krone in order to be admitted to the witch´s cave. What happens there remains a secret between the child and the witch. Pendry promises that it will be a strange and magical experience, made to give the children a truely, theatrical experience. By introducing them to something similar to the excitement of the ghost train in a Victorian tivoli, this is a performance which seeks to avoid the sugar-sweet performances children are normally confronted with. The witch is more like the weird sisters in Macbeth than anything created by Walt Disney. Sometimes she is angry, and at other times she is posessed by dark spirits. She lives in a world of dead flowers, candy, incense and Jimmy Hendrix. Once the children entry they are invited to tell a story – any story. The witch lives om stories; she needs them like air or food. The performance lasts for two hours and each child can spend three minutes with the witch. Age limit: 0-11 years (no adults allowed).

Pendry´s interpretation of Marilyn Monroe´s last hours was a hit at last year´s performance weekend. This year she will take the part of the male counterpart of Monroe in An Evening of rape by Johnny Johnson. He is a cool, suave and heterosexual man who knows all about women and the war between the sexes. Johnny Johnson is an average guy and he does not like feminists. In this performance, Pendry adresses teh post-feminist tension between men and women. In creating a male character the artist can talk about the unspoken mysogynies between the sexes. In spite of the provocative title, Pendry thinks that this performance is no more contoversial than the average Friday supplement to Dagbaldet. With a recommended age limit of 15 years, the performance lasts for three hours and the audience can come and go as they please.

Kate Pendry is British and has been a resident in Norway since 1995. She has studied at the Mountview Theatre School in London, and is a multi-artist who works with electronic art, theatre and performance. A passionate and provocative artist, who does not shirk from painful and complex issues such as how child killers come into being, and the morbid idolisation of the late Princess Diana. Using sarcasm and a healthy dose of black humour she visualises the stories. In 2003 she recieved a prize from the Dans- og Teatersentrum for the performance Sex in The Warzone.