Stykkene som blir vist er utdrag fra en større produksjon som har blitt spilt i ca. 40 byer i inn- og utland. KIKUT besto av danser/koreograf Katrine Bølstad og billedkunstner/dramaturg Marius von der Fehr. Begge arbeider nå hver for seg, men viser fellesproduksjoner sammen.

Autopsi er en blanding av buto, pantomime og moderne dans, fremført som et puslespill av hintende handlinger. Bølstad vrir, klorer og rykker kroppen i synkronisasjon med konkrete lyder i en cut-up komposisjon. Formidlingen av en historie tar form av en gåte. Vi observerer henne på avstand, som om hennes verden ikke er vår, mens hun strever i sitt eget psykologiske rom.

Takk for alt handler om religion, fattigdom, og undertrykkelse i Norge, og er opprinnelig basert på salme nr. 864 og vers nr. 71 i Håvamål. Bølstad presenterer sitt eget rituale, framført nærmest som en tale, i synkronisasjon med energisk, oppstykket musikk. Bølstads spesielle vokal og bevegelsesspråk skifter mellom skjørhet og sinne, komponert i fragmenter med raske skifter. Stykket insisterer på det absurde i vår kultur og nadvendigheten i å finne ritualer som kan redefinere samfunnets fundament.