berøring er et landskap, vår, sommer, høst og vinter
lyd finnes i dette landskapet, lyd er intimt, det kommer fra kroppen og avslører oss
lyd uten klar struktur kan oppleves som noe ukjent, et mørke, dette mørket kommer innenifra
et mørkt indre landskap

mørke objekter
bilder uten lys
bare en svak risting

hva skjer når kroppen er i lyset, øynene er lukket, munnen er åpen?
kan kroppen gi slipp, strekke seg mot det sublime, som en forlenget kropp?

landskapet
graver en speilbrønn i bunnen av brystet
skygger kaster lukt
bretter seg rundt lungene
dunker opp i panna
skjærer røde portaler opp mot himmelen

Kristine Marie Aasvang har operert i undergrunnen som lydkunstkomponist, singer-songwrigter og som korist i flere bandsammenhenger på diverse scener rundt om i landet siden 2007. Hun har en master i billedkunst fra Kunst -og designerhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim, der stemme som kunstuttrykk var hovedprosjektet ved siden av billedkunsten. Myter og musikktradisjoner fra forskjellige ur-kulturer på Grønland, i Nord-Amerika og på Nordkalotten er et tilbakevennende tema i hennes kunstnerskap, der drømmer, symboler og medmenneskelige relasjoner flettes sammen. For Aasvang er dette en måte å forklare og forstå verden på.

-Jeg mener at en kunstopplevelse kan utvikle hjernen, språkapparatet og vårt sanseforhold til verden. Det kan få oss til å komme i kontakt med vår underbevissthet, følelser vi undertrykker, og vår tilstedeværelse som sansende mennesker.


Kristine Marie Aasvang (b. 1987) has been working as a composer of sound art, singer-songwriter and backup singer for several bands on the Norwegian underground music scene since 2007. She holds a Master of Fine Arts from the Bergen Academy of Arts and Design and the Trondheim Academy of Fine Art, where she specialized in the voice as an artistic expression. Myths and ancient music traditions from various indigenous cultures of Greenland, North America and The Cap of the North are recurring themes in her work, examining ways in which dreams, symbols and human relations merge. For Aasvang this is a way of explaining and understanding the world.

«I believe that an artistic experience can help develop our brain, speech and senses in relation to the world. With art we can connect with our subconscious and suppressed emotions, as well as heighten our awareness as sentient beings.»

www.kristinemarie.no/

www.soundcloud.com/kristinemarieaasvang

www.dreamwalkers.no/