Kurt Johannesen (1960, Norge) viser en helt ny produksjon. Han har vært en sentral skikkelse innenfor norsk performance i en årrekke, og regnes blant veteranene i Norge. I tillegg har han vært aktiv internasjonalt og med sin kunstneriske bredde kan han betraktes som en multikunstner.

Hans opptredener er poetiske og meditative og han kommuniserer ved å framkalle stillheten gjennom rolig bevegelse, ofte i dialog med naturelementer og enkeltgjenstander som stein, vann, kule eller lyspære. Hensikten er å vekke stemninger i seg selv og publikum, og åpne for en ny persepsjon av omgivelsene. Ved å forenkle det kjente og redusere formen til et minimalistisk språk, lærer han oss å se verden på en ny måte.

Hans prosjekter er i stor grad stedsrelaterte og han søker stadig etter situasjoner som kan gi ham nye erfaringer. Blant hans seneste performancer er Andre kule (2006), Tredje overlevering (2006) og kraftanstrengelsen Preludium (2005).