To kvinner, kledd i dress og med munnen dekket, står og slår, slår og slår – bestemt, men tilsynelatende ut i løse lufta. De er fastlåst i hverandre og til plassen de står på, men det er ikke den andre de går løs på, det er noe annet. Etterhvert som tiden går, blir de gradvis utmattet. Hvordan kan noen slåss mot en systemisk og uhåndgripelig motstander?

Longva+Carpenter består av Terese Longva og Laurel Jay Carpenter. Performancene deres kjennetegnes av at de er langvarige og repeterende, samtidig som utøvere og publikum opplever et langsomt handlingsforløp, eller en utvikling, i de levende bildene som skapes av de to. Slik kan stedet hvor performancen foregår lades både med en intimitet og en intens tilstedeværelse.

Som kunstnere er de opptatt av strevet med, og styrken i, ulikhet. De deler personlige fellestrekk, i vid og generell forstand, når det gjelder kjønn, rase, alder og utdanning. Imidlertid er deres individuelle bakgrunn, kultur og kropp betydelige ressurser i det å skape, så vel som å utføre, de langvarige performancene. Likevel arbeider de oftest hver for seg med forarbeidet og utviklingsprosessen. De utforsker og dekonstruerer egne minner, drømmer, egen identitet, frykt og lengsler. På denne måten kan de utforske forholdet til seg selv selv via den andre. «Kan jeg forstå hvordan du har det? Kan to mennesker noen gang virkelig forenes?»