Lynn Kodeih (f. 1982) undersøker i sin forelesning-video-performance hvilken innvirkning politikk har på den enkelte libanesers hverdag. Hun samler deres historier og diskuterer det hun kaller Libanons «umulige revolusjon».

Gjennom ulike medier som foto, tegning, trykksaker, funnet billedmateriale og video fra arabisk barnekultur fra 70- og 80-tallet, utforsker hun begrepene tilhørighet, heltemot, fiendskap, motstand, martyrdød og frigjøring i et land preget av håp og tanken på at forandring er umulig. «Hvis den unge generasjonen i den vestlige verden arvet Mai 68, Woodstock og kvinnefrigjøringen, arvet min generasjon av unge arabere Nakba, Sabra og Shatila- massakrene. En historie av uendelige borgerkriger og invasjoner», sier hun. Hun beskriver sin generasjon som sønner og døtre av enten desillusjonerte fedre eller kidnappede stridende som kjempet for en såkalt rettferdighet. De har både arvet fedrenes utmattelse, og nesten enda viktigere; deres aksept av at forandring er umulig. De seneste begivenhetene i Tunisia og Egypt har imidlertid åpnet for troen på muligheter.

I sine arbeider utforsker Kodeih hvordan man kan fortelle og gi vitnesbyrd, og understreker de uendelige mulighetene som finnes for å omskrive historien gjennom personlige «fortellinger». Hun har spilt og regissert en rekke forestillinger, blant dem I am the martyr #187, The Invisible City, Coma, Regrets of the Statue Man, og 160 Feet Under Pure Blue Sea. Lynn Kodeih underviser ved Académie Libanaise des Beaux Arts (ALBA) og Université Saint Joseph (USJ) i Beirut.