You draw the line er en live tegneperformance utført på stedet, av Marianne Stranger som opprinnelig er fra Hamar. Publikum ringer inn til kunstneren som tolker og «oversetter» samtalen til en tegning på direkten, i Kunstbanken. Tema for samtalen publiseres om morgenen, og kunstneren arbeider kontinuerlig med tegningen gjennom dagen. Den uforutsigbare dynamikken av innringerstrømmen vil prege verket. Som direktetegning vil uttrykket være umiddelbart og dermed kanskje nærme seg noe ekte og uventet. Kanskje kan man se sine ord på en annen måte gjennom streken? Kanskje gir det et annet perspektiv på tankene? Alt er fortolkning. Hvert individ har sin historie.