Marielle Kalldal og Marte Dahl, Norge

Patterns Of Movement To Connect

Varighet / Duration 45 min

Patterns Of Movement To Connect er en performance som utforsker kinestetisk sensibilitet. Kinestetisk sensibilitet er en undersøkelse av hvordan vi oppfatter bevegelse. Kunstnerne vil, i samarbeid med danse-elever fra Hamar, gjøre korte koreografier for kropp og bevegelse ute i gatene i Hamar sentrum.

Marielle Kalldal (f. 1991) arbeider i skjæringspunktet mellom formidling, billedkunst og performance. Hun har en Bachelor i kunst og pedagogikk og en Master i Kunst i Samfunnet fra OsloMet Universitet (2018-2020) der hun forsket på performance i offentlig rom.

Marte Dahl (f.1989) arbeider med performance, video og utforsking av kostymer. Arbeidene hennes sirkulerer rundt temaer som kropp, bevegelse og følelser, med utgangspunkt i mulighetene og begrensningene knyttet til dette. Hun har en Bachelor i Billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og studerer nå ved Masterprogrammet i Kunst (KMD) ved Universitetet i Bergen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Patterns Of Movement To Connect, a performance which explores kinesthetic sensibility, examines how we perceive movement. Together with student dancers from Hamar, the artists will choreograph short pieces for body and movement in the streets of Hamar city centre.

Marielle Kalldal (b. 1991) works at the intersection between dissemination, visual art and performance. She holds a BA in Art and Pedagogy and an MA in Art and Society (2018-2020), both from OsloMet, where her research was on performance in public spaces.

Marte Dahl (b.1989) works with performance, video, and costumes. Her work revolves around themes such as body, movement and emotions and the possibilities and limitations linked to this. She has a BA in Fine Art from the Academy of Fine Art at Oslo National Academy of the Arts and is currently studying for a Master’s degree in Fine Art at the Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.