Maritea Dæhlin, Norge / Mexico

P.T.O.Y.M.P

Maritea Dæhlin jobber tverrfaglig innenfor sjangrene scenekunst og billedkunst, og hennes interessefelt er møter mellom mennesker, følelser og ritualer. Arbeidene spenner mellom kortere performancer og helaftens soloforestillinger og innlemmer poesi og videoverk. I Maritea Dæhlins performance P.T.O.Y.M.P undersøkes lyd og stemme rent fysisk, der oppløsning av språk, innhold og kontekst settes sammen med repetitiv fysisk handling og kostymebruk.

Maritea Dæhlin (f. 1986) har utdannelse fra Dartington College of Arts i England og Nordic Black Express i Oslo. Hun veksler mellom å bo og jobbe i Mexico og Norge. Dæhlin har en utstrakt praksis og er vist både nasjonalt og internasjonalt. I 2020 er hun aktuell i Norge med soloforestillingen I WANT TO BE TRADITIONAL på Black Box teater og Grenland Friteater.


Maritea Dæhlin works within theatre, performance and fine art, and her main interests are human behaviours, emotions, rituals and encounters. Her performances spans between devised theatre, video-performance, performance art and poetry. The performance P.T.O.Y.M.P explores the physical presence of sound and voice through deconstruction of language, content and context combined with repeating physical acts and use of costumes.

Maritea Dæhlin (b. 1986) was educated at Dartington College of Arts in England and Nordic Black Express in Oslo. She lives and works in both Mexico and Norway. Her work has been shown extensively both nationally and internationally. In 2020 she will be in Norway with the solo performance I WANT TO BE TRADITIONAL at Black Box Teater and Grenland Friteater.