-En absurd-humoristisk opplevelse, beskrevet av kunstneren som en “kognitiv atferdsorientert
psyke delisk-supportiv gruppeterapi”.

Myriam Laplante (1954) er en kanadisk kunstner bosatt i Italia. Hun arbeider med installasjon, performance, skulptur, tegning, fotografi og video. Laplante tar i sitt arbeid for seg fremmedgjøring, motstand mot å tilpasse seg samfunnet, kommunikasjonsproblematikk og kynismen i dominante sekter. Disse temaene hensetter kunstneren i en dyp tilstand av tvil, og arbeidet hennes er et forsøk på å illustrere denne følelsen.

Laplante har hatt utstillinger og gjort performancer i Nordamerika, Europa og Asia, i toalettavlukker så vel som i museer.