Performancegruppa Oblivia består av fem personer og deres prosjekt Everything You Say Will Become Dust Anyway hadde premiere ved Kiasma Teater i august-september 2007. Den handler om fem statister som befinner seg i et ukjent epos. De beveger seg fra scene til scene og spiller ut bakgrunnshandlingen. Deres lille men nødvendige bidrag er i ferd med å folde seg ut og røper deres plass i en større sammenheng. Gjennom deres omhyggelige kartlegging av rommet samt stille opptreden, møter vi det episke omfang av livet selv.

Oblivia er et internasjonalt kompani som ble etablert i Helsinki i 2000. Deres kollektivt planlagte, tverrfaglige og minimalistiske performancer forener grensene mellom flere kunstformer og nasjonaliter. Medlemmene har bakgrunn fra performance kunst, musikk, dans og teori. Kompaniet består av Lucy Cash (UK), Timo Fredriksson (FIN), Magnus Logi Kristinsson (ISL), Anna Krzystek (UK) og Annika Tudeer (FIN).


The performance group Oblivia consists of five artists whose project, Everything You Say Will Become Dust Anyway, premiered at Kiasma Theatre in August-September 2007. It is about a group of five extras who discover that they are part of an unfamiliar epos. They move from scene to scene, and act out the background plot. Their small but indispensable contribution gradually unfolds to reveal their place in a larger context. Through a painstaking mapping of the room combined with their silent performance, we encounter the epic scope of life itself.

Oblivia was established in Helsinki in 2000. Its interdisciplinary, minimalist performances bring together diverse nationalities and forms of art, including music, dance and theory. The group comprises Lucy Cash (UK), Timo Fredriksson (FIN), Magnus Logi Kristinsson (ISL), Anna Krzystek (UK) and Annika Tudeer (FIN).