Hva er performance?

Performance er en blandingsgenre med elementer fra teater og billedkunst og andre kunstarter som musikk, litteratur, dans og massemedia. Performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter. Utøverne er som oftest billedkunstnere, men kan også ha sin bakgrunn fra andre felt. Oversatt fra engelsk betyr performance forestilling, opptreden eller utførelse. Noen ganger kan det være en kort forestilling på noen få minutter, andre ganger en langvarig opptreden over flere timer, men hvor publikum kommer og går uten noe fast tidsskjema. Denne sjangeren har gjerne et spontant uttrykk – selv om det som oftest er grundig planlagt av utøverne. Mange performancekunstnere ønsker gjennom sitt arbeid å kommentere eller tematisere samfunnsspørsmål og politikk, mens andre arbeider med mer filosofiske spørsmål eller mellommenneskelige temaer. Noen ganger er uttrykket humoristisk og muntert, mens det andre ganger er stillhet eller alvor som er virkemiddel. Performance er egnet til å skape undring – og setter gjerne igang refleksjoner, funderinger og reaksjoner hos publikum.

Kunstbankens arbeid med performancekunst

omfatter festival, vandreproduksjoner, seminar, dokumentasjon og arkiv. Arbeidet støttes av Kulturrådet. Dokumentasjonen fra tidligere festivaler publiseres via Sceneweb. Her anbefales det å søke på kunstnernavn og/eller Kunstbanken og/eller Performancefestival for å finne riktig produksjon.

Performancefestivalen går over to dager og er gratis for publikum. Den ene dagen er forbeholdt skoleelever som inviteres fra regionen. I enkelte tilfeller foregår denne formidlingen gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Festivalprogrammet er under arbeid. De siste festivalene har hatt større innslag av utendørs performance på programmet. Dette betyr at både folk som oppsøker forestillingene og de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten får kunstopplevelser preget av overraskende form og uttrykk. Arbeidet har blant annet blitt støtte av Kulturrådet, Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune og Fritt Ord.

Formål med Performancefestivalen

Kunstbanken ønsker med performancefestivalen å skape en arena for performancekunst i innlandet. Vi formidler norsk og utenlandsk performancekunst på høyt kunstnerisk nivå til et variert publikum. Programmet skal være tilgjengelig for folk flest, dvs ha en lav terskel og være inkluderende. Vi ønsker å bidra til en avmystifisering og økt bevissthet om billedkunstbasert performance. Vi har et sterkt fokus på å gi skoleelever kunnskap om og opplevelser av også dette kunstuttrykket. I tillegg skal festivalen være et samlingspunkt for fagmiljøet i Norge, en møteplass og et samtaleforum for kunstnere, teoretikere, kritikere og formidlere.

Digital formidling av Kunstbankens performancefestivaler

Kunstbanken har arrangert Performancefestival siden 2003, og dette ble landets første profesjonelle festival for denne kunstsjangeren. De første årene fram til 2009 arrangerte vi festivaler hvert år, deretter har vi arrangert festivaler annen hver år. Kunstbanken utarbeidet i 2005 planer om et Nasjonalt senter for performancekunst. Det skulle ha en tredelt oppgave: Arrangere en årlig performancefestival, opprette og forvalte et fysisk dokumentasjonsarkiv og skape et kompetansesenter med tilknyttede foredragsholdere, skribenter og kuratorer (både kunstnere og teoretikere). Søknaden gikk til Kulturdepartementet (KUD), ABM-utvikling og Norsk kulturråd. Hverken KUD eller ABM-utvikling valgte å støtte prosjektet, de mente at det et dokumentasjonsarkiv lå inn under museenes ansvarsområde. Kulturrådet bevilget en treårig støtte fra 2009 til Kunstbankens dokumentasjonsarkiv og til performancefestival. På grunn av begrensete midler måtte prosjektet avgrenses, og for å nå flest mulig bestemte vi oss for å opprette et nettbasert arkiv med dokumentasjon fra våre egne festivaler. I løpet av årene fra 2005 til 2009 hadde det skjedd en rask utvikling i bruken av nettet og vi mente vi ville nå flest ved digital tilgjengeliggjøring av materialet. Vi inngikk et samarbeid med Sceneweb om publisering av dokumentasjonen. Opplysninger om performancene, hvem som deltok, hvor den foregikk, katalogtekster, foto og videoklipp (hvor vi hadde det) ble lagt ut i den søkbare databasen til allmenn benyttelse. Her gjenstår noe arbeid siden prosjektmidlene tok slutt. Festivalene arrangert fra 2003 til 2013 er lagt ut på sceneweb.no.