Oreet Ashery (1966) er flerkulturell brite og arbeidet What is your current address? (Hvor bor du nå for tida?) tematiserer det å komme hjem, spesielt sett i forhold til palestinernes historie.  Dette er et nytt arbeid som er produsert for Kunstbanken. Ashery vil være kledd som en postmann fra Stange i denne fire timer lange performancen, som vil gi innsikt i palestinernes historie og geografi i samspill med publikums forhold til hjem og tilhørighet. Publikum kan  komme og gå i løpet av performancen.

Ashery er født i Jerusalem og bosatt i London. Hun er flerkulturell og hennes arbeid spiller på gapet mellom det å ha «to hjem» men samtidig savne et «egentlig hjem». Gjennom sitt alter ego, den ortodokse jøden Marcus Fisher, utforsker Ashery egen arv og historie i form av religion, rase, kultur og nasjonalitet. I Kunstbanken kan vi se Marcus Fisher på video, da i selskap med muslimen Sammi.