Performancefestival 18. og 19. oktober 2015

Under Performancefestivalen Levende bilder vil Kunstbanken presentere performancer som har hovedvekt på det billedskapende elementet. Til sammen deltar 16 norske og internasjonale kunstnere på festivalen. Tre av kunstnerne opptrer i Kunstbanken, resten inntar gater, torg og strandsone i Hamar. I år er også elever fra Stange delaktige i en av performancene. Her finner du program, kort versjon, og her kan du laste ned komplett program. Performancefestivalen 2015 er støttet av Norsk kulturråd.

Fellesnevneren for festivalen er levende bilder vi aldri har sett før. Ofte er dette minimalistiske, repeterende og poetiske performancer hvor ord og handling er underlagt de flertydige bildene. Kunstnerne kan gjenta enkle handlinger i flere timer, såkalte durational performance. Siden handlingen er enkel, gis tilskueren stort rom til refleksjon. Skulpturell performance blir ofte brukt om dette uttrykket. Innholdet i performancene kan variere fra samfunnsaktuelle spørsmål og stedsspesifikke tolkninger til eksistensielle erfaringer.

Performancekunst er en uttrykksform som vokste fram innen billedkunsten og fant sin form rundt 1970. Den har røtter til Happenings, Fluxus og konseptkunsten fra slutten av 1950- og 60-tallet. Kunstneren bruker seg selv som materiale og møter tilskueren direkte uten å innta en rollefigur. En kjerne i performancekunsten er nettopp nærvær. Performancekunsten har fått en oppblomstring fra 1990-tallet. Det er også et genreovergripende uttrykk som kunstnere med bakgrunn fra andre kunstgrener henter inspirasjon fra og benytter i sine opptredener.

Vi takker alle kunstnerne som deltar. Vi takker også lærere og elever på 7. trinn ved Arstad skole. Denne helgen vil Hamar leve på en ny og overraskende måte!